OVER PHOENIX

Toneelgroep Phoenix is een van de langst spelende toneelverenigingen in Bergen op Zoom. Ruim 60 jaar opgericht in 1955.

 

Phoenix heeft als doel het beoefenen en het bevorderen van het amateur toneelspel in de ruimste zin van het woord.

 

Er wordt gewerkt met wisselende regisseurs om zo meer ervaring en gevarieerd spel op het toneel te brengen.

 

Toneelgroep Phoenix speelt met name komedies en komische thrillers. Dit heeft in de afgelopen jaren voor een leuk vast publiek gezorgd. Die terugkijken op een leuke ontspannende avond waar iedere toneelliefhebber van kan genieten.

 

De vereniging bestaat uit een gezellige gevarieerde groep in de leeftijd van begin twintig tot eind zestig. Phoenix speelt in het voorjaar haar voorstelling in Vestzaktheater het Zwijnshoofd in Bergen op Zoom.

DOOR DE JAREN HEEN

 

Sinds 1 juni 2015 bestaat Phoenix 60 jaar. Het zal eind 1954, begin 1955 geweest zijn dat de oorsprong van het Phoenix dat wij nu kennen is ontstaan.

 

Hieronder wordt het verhaal verteld hoe Phoenix is onstaan door middel van quotes van een van de oprichters, Sjef Huismans.

 

 “Ikzelf was amper uit militaire dienst en nog niet getrouwd.

In de oorlog was de patronaatstoneelclub van broeder Alraedus een slapend bestaan gaan leiden. Toen de oorlog voorbij was zijn er zonder succes wat pogingen gedaan om het oude Fortse Mannentoneel weer nieuw leven in te blazen, maar men miste een stuwende kracht. Bij verschillende oud-spelers was nog wel animo, maar het kwam maar niet van de grond.”

 

Het oude Fortse mannentoneel oprichten bracht niet genoeg animo en ook een van de heren die regisseerde vertrok naar Breda. Sjef Huismans nam het initiatief op zich om de Fortse toneelgroep nieuw leven in te blazen. Snel werd de beslissing genomen om toch weer te gaan spelen met een groot verschil met vroeger. Dit keer zou de samenstelling niet alleen mannen worden maar zou men streven voor een gemengd toneelgezelschap.

 

“Een soort voorlopig bestuur (secretariaat) werd ingesteld. Ik suggereerde de nieuwe club de naam “Phoenix” te geven om hiermee aan te duiden dat de oude club als het ware uit de (oorlogs)as weer was herrezen. Men vond dit een uitstekende gedachte.”

 

Het tijdelijke bestuur besloot een stuk te zoeken en hiervoor in de vrienden- en kennissenkring spelers te vinden om de rollen in te vullen. Het moest een niet te moeilijk stuk worden en het liefste een klucht of een blijspel. Al snel werd het stuk “Toontje in de knoop”, geschreven door Jack Bess gekozen.

 

“Phoenix was uit zijn as herrezen.”

 

Het kiezen van een stuk bleek niet het minste karwei maar er moest nog een hoop overwonnen worden voordat Phoenix ook echt daadwerkelijk zou kunnen spelen.

 

“Het patronaatstoneel was een puinhoop met nauwelijks voldoende verlichting. De oude decorstukken en doeken die op de toneelzolder lagen was één berg afval, kapot en vergaan linnen. Geld voor nieuw was er niet.”

 

Langzaam kwam door inzet van Sjef Huismans en ieder die kon helpen het stuk “Toontje” van de grond. Sjef zelf regisseerde, was decorbouwer, schilderde er op los, zocht meubilair en betere verlichting en was zelfs grimeur bij de uiteindelijke opvoering.

 

Het eerste stuk van toneelgroep Phoenix was een feit en een redelijk succes.

 

“De eerste cast bestond, als ik het me goed herinner ( ik heb jammerlijk niets bewaard uit die tijd) uit de volgende spelers: Nilleke Hermans, Janus Klaassen, Flor Plompen, Leo Coppens, Piet van Dessel, F. Huismans en de dames Jeanne van Broekhoven, R.Marijnissen, R.Kil, T.Huismans en J.Machielsen. Een flinke bezetting voor de eerste keer.”

 

In de tijd die hierna volgde kreeg de club steeds meer vorm,  er ontstond een decorploeg, er werd een echte grimeur gevonden en een nieuw bestuur gevormd.

 

“Mijn opzet was niet te blijven hangen in de goedkope lach of ik schiet-spelen maar geleidelijk als ik de krachten wat beter kende te komen met de nodige variatie.”

 

In de jaren die volgden werden stukken gespeeld als:

 

Pa snapt het niet, Robbedoes, Suuske Perdaems, En waar de ster bleef stille staan…, Zijne majesteit Gustav Krause en Little lambs eat ivy (kleine kinderen worden groot).

 

Natuurlijk vond er in deze jaren een wisseling van spelers en regisseurs plaats. En na 3 jaar in het Fortse patronaat besloot Phoenix te verhuizen naar een andere locatie.

 

“Na het derde seizoen werd me het Fortse patronaat toch een beetje te bekrompen, kaal, leeg, armoedig, geen sfeer. Dat is de reden dat we verhuisden naar De Hollandsche Tuin. Hier hadden we wat meer ruimte en accommodatie.”

 

Nu, in 2016, weten we dat we ook nog terug naar het patronaat verhuist zijn om vervolgens ons neer te strijken in vestzaktheater ’t Zwijnshoofd.

 

Omstreeks 2011 werd er besloten om de vereniging te verjongen. Er werd met man en macht gezocht naar nieuwe (jonge) leeftijden om de voortgang van de vereniging te kunnen verzekeren.

 

Met de tijd is ook de keuze voor de te spelen stukken veranderd van makkelijke kluchten en luchtige blijspelen naar de wat lastigere komische thrillers en eigentijdse blijspelen zoals:

 

De Italiaanse Meesterhand (Meesterlijk), Geld, Seks, Raats en Huis vol idioten.

 

Wij danken onze PH.i.p's:

Bergen op Zoom

Wij danken onze PH.i.p's:

Bergen op Zoom